PiMag Sportsflaske

med Nano teknologi

NY Nano Tech PiMag VANN-FLASKE

Den nye forbedrede PiMag Sport-flasken er ikke bare et topp moderne vannfilter, men også et helseprodukt som er avgjørende for en Active Wellness-livsstil. Det nye filteret har muligheten til å redusere visse skadelige patogener i drikkevann. Det er også et grønt valg: Du vil ikke legge til søppelfyllinger og forurense havvann med plast. I stedet sparer du en formue ved å ikke betale for kommersielt flaskevann. Drikk kommunalt behandlet vann, men pass på at det er trygt!

 

Änna flera fantastiska egenskaper

 

Nikkens biogröna PiMag® vattenflaska har ett nytt och förbättrat lock med en bekväm slinga som gör den lätt att hålla eller fästa på en väska mm., plus en bekväm hygienisk och utbytbar, uppfällbar drickspip.

 

BIOGRÖN

 

Nedbrytningsbar … Miljövänliga funktioner

 

Varje PiMag® vattenflaska är tillverkad av ett patenterat biogrönt material.  Detta material gör att flaskan bryts ner helt i deponier och komposthögar till biomassa som ger näring till jord och biogas som kan skördas för energianvändning.

 

De biogröna flaskorna är:

• Säkra för kontakt med mat (tillverkade av matsäker plast)

• BPA- (bisfenol) fritt

• DEHA- och DEHP-fritt

 

Den filtrerande PiMag® vattenflaskan uppfyller och överskrider NSF/ANSI-standarderna 43 och 52 för minskning av klor, smak och lukt.

 

ECO-PÄFYLLNAD

 

Unique filter− erbjuder filtrering, alkalisering och syresättning

 

PiMag® vattenflaskorna innehåller separata alkaliseringsmedier, vilket ökar pH-värdet från 7 till 8,5 och fyra Neodymium-magneter för att  jonisera, syresätta och  därmed förbättra biotillgängligheten till kroppens cellstruktur.

 

Byt ut filtret var tredje månad vid normal användning (ca 180 liter vatten).

 

Det är enkelt att uppdatera din PiMag® vattenflaska

 

Du förnyar din PiMag® vattenflaska helt enkelt genom att ersätta locket med den nya typen av lock (gäller bara under en begränsad tid).

 

Filtret till PiMag® vattenflaskan levereras nu i en dubbelförpackning och passar även i den gamla PiMag® vattenflaskan även om den medföljande pipen endast är avsedd för det nya locket.

 

PiMag® vattenflaska 60 cl (13501)

Ersättningsfilterpaket med pipar (dubbelpaket) (13503)

Ersättningsbart lock till vattenflaskan – begränsad utgåva (13506)

Stein Gunleiksrud er innehaveren av FemPilarer og står bak alt innholdet.

Jeg er en uavhengig Internasjonal Nikken distributør registrert hos Nikken i England.

PiMag Sportsflaske

PiMag Sportsflaske

NY Nano Tech PiMag VANN-FLASKE

Den nye forbedrede PiMag Sport-flasken er ikke bare et topp moderne vannfilter, men også et helseprodukt som er avgjørende for en Active Wellness-livsstil. Det nye filteret har muligheten til å redusere visse skadelige patogener i drikkevann. Det er også et grønt valg: Du vil ikke legge til søppelfyllinger og forurense havvann med plast. I stedet sparer du en formue ved å ikke betale for kommersielt flaskevann. Drikk kommunalt behandlet vann, men pass på at det er trygt!

 

Änna flera fantastiska egenskaper

 

Nikkens biogröna PiMag® vattenflaska har ett nytt och förbättrat lock med en bekväm slinga som gör den lätt att hålla eller fästa på en väska mm., plus en bekväm hygienisk och utbytbar, uppfällbar drickspip.

 

BIOGRÖN

 

Nedbrytningsbar … Miljövänliga funktioner

 

Varje PiMag® vattenflaska är tillverkad av ett patenterat biogrönt material.  Detta material gör att flaskan bryts ner helt i deponier och komposthögar till biomassa som ger näring till jord och biogas som kan skördas för energianvändning.

 

De biogröna flaskorna är:

• Säkra för kontakt med mat (tillverkade av matsäker plast)

• BPA- (bisfenol) fritt

• DEHA- och DEHP-fritt

 

Den filtrerande PiMag® vattenflaskan uppfyller och överskrider NSF/ANSI-standarderna 43 och 52 för minskning av klor, smak och lukt.

 

ECO-PÄFYLLNAD

 

Unique filter− erbjuder filtrering, alkalisering och syresättning

 

PiMag® vattenflaskorna innehåller separata alkaliseringsmedier, vilket ökar pH-värdet från 7 till 8,5 och fyra Neodymium-magneter för att  jonisera, syresätta och  därmed förbättra biotillgängligheten till kroppens cellstruktur.

 

Byt ut filtret var tredje månad vid normal användning (ca 180 liter vatten).

 

Det är enkelt att uppdatera din PiMag® vattenflaska

 

Du förnyar din PiMag® vattenflaska helt enkelt genom att ersätta locket med den nya typen av lock (gäller bara under en begränsad tid).

 

Filtret till PiMag® vattenflaskan levereras nu i en dubbelförpackning och passar även i den gamla PiMag® vattenflaskan även om den medföljande pipen endast är avsedd för det nya locket.

 

PiMag® vattenflaska 60 cl (13501)

Ersättningsfilterpaket med pipar (dubbelpaket) (13503)

Ersättningsbart lock till vattenflaskan – begränsad utgåva (13506)

 

NY Nano Tech PiMag VANN-FLASKE

Den nye forbedrede PiMag Sport-flasken er ikke bare et topp moderne vannfilter, men også et helseprodukt som er avgjørende for en Active Wellness-livsstil. Det nye filteret har muligheten til å redusere visse skadelige patogener i drikkevann. Det er også et grønt valg: Du vil ikke legge til søppelfyllinger og forurense havvann med plast. I stedet sparer du en formue ved å ikke betale for kommersielt flaskevann. Drikk kommunalt behandlet vann, men pass på at det er trygt!

 

Änna flera fantastiska egenskaper

 

Nikkens biogröna PiMag® vattenflaska har ett nytt och förbättrat lock med en bekväm slinga som gör den lätt att hålla eller fästa på en väska mm., plus en bekväm hygienisk och utbytbar, uppfällbar drickspip.

 

BIOGRÖN

 

Nedbrytningsbar … Miljövänliga funktioner

 

Varje PiMag® vattenflaska är tillverkad av ett patenterat biogrönt material.  Detta material gör att flaskan bryts ner helt i deponier och komposthögar till biomassa som ger näring till jord och biogas som kan skördas för energianvändning.

 

De biogröna flaskorna är:

• Säkra för kontakt med mat (tillverkade av matsäker plast)

• BPA- (bisfenol) fritt

• DEHA- och DEHP-fritt

 

Den filtrerande PiMag® vattenflaskan uppfyller och överskrider NSF/ANSI-standarderna 43 och 52 för minskning av klor, smak och lukt.

 

ECO-PÄFYLLNAD

 

Unique filter− erbjuder filtrering, alkalisering och syresättning

 

PiMag® vattenflaskorna innehåller separata alkaliseringsmedier, vilket ökar pH-värdet från 7 till 8,5 och fyra Neodymium-magneter för att  jonisera, syresätta och  därmed förbättra biotillgängligheten till kroppens cellstruktur.

 

Byt ut filtret var tredje månad vid normal användning (ca 180 liter vatten).

 

Det är enkelt att uppdatera din PiMag® vattenflaska

 

Du förnyar din PiMag® vattenflaska helt enkelt genom att ersätta locket med den nya typen av lock (gäller bara under en begränsad tid).

 

Filtret till PiMag® vattenflaskan levereras nu i en dubbelförpackning och passar även i den gamla PiMag® vattenflaskan även om den medföljande pipen endast är avsedd för det nya locket.

 

PiMag® vattenflaska 60 cl (13501)

Ersättningsfilterpaket med pipar (dubbelpaket) (13503)

Ersättningsbart lock till vattenflaskan – begränsad utgåva (13506)