Filterbytte

 

Hvor ofte du bør skifte hovedfilteret på PiMag avhenger av hvor mye vann du bruker fra vannrenseren og kvaliteten på vannet. Er vannforbruket stort bør du skifte hver tredje - fjerde måned. Er vannkvaliteten dårlig bør du ikke strekke filterskiftet over tre måneder..

 

Forfilter - Mikrosvamp

 

PiMag mikrosvampen brukes som et forfilter for å fjerne større forurensninger før det kommer til selve filteret. Dette er BARE et forfilter. Du kan skylle det i rent vann en eller flere ganger, men du skifter det samtidig som selve filteret.

Stein Gunleiksrud er innehaveren av FemPilarer og står bak alt innholdet.

Jeg er en uavhengig Internasjonal Nikken distributør registrert hos Nikken i England.

Filterbytte

 

Hvor ofte du bør skifte hovedfilteret på PiMag avhenger av hvor mye vann du bruker fra vannrenseren og kvaliteten på vannet. Er vannforbruket stort bør du skifte hver tredje - fjerde måned. Er vannkvaliteten dårlig bør du ikke strekke filterskiftet over tre måneder..

 

Forfilter - Mikrosvamp

 

PiMag mikrosvampen brukes som et forfilter for å fjerne større forurensninger før det kommer til selve filteret. Dette er BARE et forfilter. Du kan skylle det i rent vann en eller flere ganger, men du skifter det samtidig som selve filteret.

Filterbytte

 

Hvor ofte du bør skifte hovedfilteret på PiMag avhenger av hvor mye vann du bruker fra vannrenseren og kvaliteten på vannet. Er vannforbruket stort bør du skifte hver tredje - fjerde måned. Er vannkvaliteten dårlig bør du ikke strekke filterskiftet over tre måneder..

 

Forfilter- Mikro-svamp

 

PiMag mikrosvampen brukes som et forfilter for å fjerne større forurensninger før det kommer til selve filteret. Dette er BARE et forfilter. Du kan skylle det i rent vann en eller flere ganger, men du skifter det samtidig som selve filteret.